Facebook Twitter YouTube

Doživotní záruka na kola GT

O značce GT / Doživotní záruka na kola GT

Znovuzaslání kódu prodložené záruky

Možnost zaslání kódu záruky je možná pouze na email na který byla záruka registrována. Pokud máte více kódů na jeden email, budou Vám zaslány všechny.


Kde najdete sériové číslo?

Výrobní číslo je vyraženo na středové mufně rámu,nebo je na rámu nalepen štítek s číslem. Pro příklad uvádíme možné podoby výrobních čísel (SN12310D12345, IBD12310D12345, F081234567, AS12123456, HAOZZ12345, případně krátký formát čísla AA12345)

Registrace doživotní záruky GT

Zaregistrováním svého kola rozšíříte standardní záruku na výrobní vady materiálu rámu kola a jeho zpracování na záruku doživotní. Bližší informace naleznete níže na této stránce.

Osobní údaje

Informace o produktuProhlášení o zpracování osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.

Registrací koncový zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu uvedeném v tomto prohlášení, a to v automatizovaně vedené databázi společností ASPIRE SPORTS, s. r. o., jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje koncový zákazník dobrovolně na neomezenou dobu a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje koncového zákazníka zpřístupněny. Koncový zákazník má veškerá práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má koncový zákazník tato práva: jestliže zjistí, nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má koncový zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může koncový zákazník se svým podnětem obrátit i přímo.

Koncový zákazník tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. Koncový zákazník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace adresovanou do sídla společnosti ASPIRE SPORTS, s. r. o.


Doživotní záruka na kola GT

Výrobce kol GT Bicycles rozšiřuje na produkty od modelového roku 2015 základní zákonnou záruku na rám kola na záruku doživotní. Toto rozšíření záruky platí pouze pro prvního majitele tohoto kola a na kola zakoupená od autorizovaného maloobchodního prodejce kol GT. Podmínkou je zakoupení kola u maloobchodního prodejce v České republice a registrace jeho majitele na internetových stránkách www.gtbicycles.cz.

Co je předmětem doživotní záruky

Doživotní záruka se vztahuje na výrobní vady materiálu rámu kola a jeho zpracování u modelových ročníků 2015 a novějších. Toto rozšíření záruky se nevztahuje na kola GT pro Gravity disciplíny (downhill, enduro), Freeride, BMX a Dirt Jumpová kola. Rozšíření se taktéž nevztahuje na povrchovou úpravu rámu a příslušenství.

Co není předmětem doživotní záruky

Rámy kol pro Gravity disciplíny, Freeride & Dirt Jumping a BMX jako jsou modely Fury, Sanction, Distortion, Ruckus, La Bomba či Slammer mají dvouletou záruční lhůtu, která se počítá od prvního dne zakoupení u autorizovaného maloobchodního prodejce a vztahuje se na výrobní vady a zpracování.

Komponenty značky GT, příslušenství rámu, čepy, ložiska a povrchová úprava rámu (barva a popis).

Odpružené vidlice a ostatní komponenty vyrobené jiným výrobcem než GT Bicycles nejsou zahrnuty v této záruce, ale mají zárukou uvedenou jejím výrobcem.

PODMÍNKY DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY:

Záruka se vztahuje pouze na kola zakoupená u maloobchodního prodejce v České republice a pouze pro původního majitele kola GT po registraci na stránkách www.gtbicycles.cz. Toto rozšíření záruky není možné převést na kohokoli jiného.

U každé záruční reklamace musí být kolo doručeno autorizovanému maloobchodnímu prodejci, kde bylo reklamované GT kolo zakoupeno. Kolo musí být dodáno složené s originálním dokladem o koupi (doklad o koupi si uschovejte na bezpečném místě!) a unikátním kódem celoživotní záruky získaném při on-line registraci kola.

Tato doživotní záruka se vztahuje pouze na zakoupená a kompletně sestavená kola včetně nastavených podmínek autorizovaného maloobchodního prodejce značky GT.

Tato doživotní záruka se nevztahuje na kola vystavená hrubému zacházení, zanedbávání, nesprávné opravě, nesprávné údržbě, změně, úpravě, nehodě nebo jinému nezvyklému, nepřiměřenému či nesprávnému užívání.

Poškození vyplývající z běžného opotřebení, včetně následků únavy materiálu, nejsou kryty touto zárukou. Poškození vzniklé únavou materiálu je příznakem, že rám je opotřeben běžným užíváním. Je to druh běžného opotřebení a je odpovědností majitele kola, aby jej pravidelně kontroloval.

Poškození vyplývající z nevhodného sestavení kola či údržby, nebo z instalace dílů a příslušenství nekompatibilního s konkrétním kolem GT, nejsou kryty touto zárukou.

Všechny poplatky za úkony spojené se záručním servisem, jsou odpovědností majitele kola.

Oprava při uplatnění doživotní záruky

Během trvání této doživotní záruky, GT poškozený rám opraví, nebo ho dle možností nahradí za ten samý či nejvíce podobný a porovnatelný rám dostupný v době uplatnění záruční opravy. Veškeré náklady na zprovoznění kola z důvodu odlišností nového rámu hradí majitel kola. Předmětem záruky je pouze rám, práce servisu spojená s přestavbou či vylepšení kola kvůli novějšímu rámu jde plně k tíži majitele kola.

Prosím pečlivě si uschovejte dokumenty, které jsou dodány s vaším kolem!


 

Znovuzaslání kódu prodložené záruky

Možnost zaslání kódu záruky je možná pouze na email na který byla záruka registrována. Pokud máte více kódů na jeden email, budou Vám zaslány všechny.

GT Bicycles - Logo
[X]

Přihlašte se k odběru novinek!

Získejte přehled o novinkách a akcích značky GT Bicycles.